Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.

Nejbohatším zdrojem lidského štěstí je zdraví člověka – základní předpoklad pro jeho plné životní uplatnění, pro činorodý, radostný život. Důležité je, aby se každému z nás dostalo takových podmínek, které povedou k rozvoji fyzických i duševních sil.

Rozvoj vědy a techniky nese s sebou kromě nesporných kladů i negativní stránky, které se promítají do soukromí každého jedince. Práce dělníků se mění v řízení strojů nebo se omezuje na jednoduché stereotypní úkoly, v nichž sice pracovník dosahuje vysoké produktivity, ale která ho na druhé straně ničí svou přílišnou jednostranností a monotónností. Všechny vznikající změny přinášejí stále se zmenšující nároky na fyzickou zdatnost v oblasti pracovního a mimopracovního života člověka.

V dnešním uspěchaném světě, plném stresu, napětí a panující rivality, je naše tělo namáháno stále více a více. Smog, kontaminovaná voda, nekvalitní potraviny, zvyšující se hladina hluku a málo pohybu, permanentně zatěžující naše tělo. Lymfatické uzliny jsou přetíženy neustálým vylučováním různých toxických a karcinogenních látek. Stále více chemikálií prostupuje naše tělo až na buněčnou úroveň. Abychom si udrželi dobré zdraví, musíme se naučit, jak náš organismus pravidelně zbavovat toxinů.

Na to, že mezi základní vlastností člověka patří pohyb, pohybová aktivita se dost často zapomíná. Vzhledem k civilizačnímu faktoru a stále stoupajícímu množství dětí i dospělých, jenž trpí vadným držením těla a bolestmi zad, je nutné se touto otázkou hlouběji zabývat.

Pečovat o zdraví znamená starat se o kvalitu života vlastního nebo druhých. To prvé je potřebné, to druhé je radostné a záslužné, oboje pak zodpovědné.

Aby co nejméně docházelo k poruchách našeho zdraví, měli bychom se zamyslet nad tím, co každý z nás dělá pro svoje zdraví. Proto je velmi důležitá prevence poruch pohybového aparátu!