Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.

Podle § 34 zákona č. 372/ 2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování účinného od 1. 4. 2012 je požadován informovaný souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb u nezletilého pacienta.

Děti do 15 let

Děti do 15 let věku musí být vždy ošetřeny v doprovodu rodičů.

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (ke stažení)

V případě vyšetření v doprovodu prarodiče či osoby blízké je nutný souhlas rodičů – Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (ke stažení) 

Děti nad 15 let

Děti nad 15 let mohou být ošetřeny bez doprovodu, pokud budou mít písemný souhlas zákonného zástupce (rodiče).

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let (ke stažení)

V případě vyšetření v doprovodu prarodiče či osoby blízké je nutný souhlas rodičů – Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (ke stažení)