Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.

Prezentace firmy PEDIKOM

Společnost Pedikom založena za účelem poskytování pomoci pomoc těm, kteří zápasí s problémy svých nohou. Tomuto účelu slouží výroba individuálních speciálních ortopedických vložek na základě provedeného počítačového vyšetření chodidla.

Škála nemocí nohou je velice široká. Počínaje plochou nohou a konče plísněmi na nehtech. Lze říci, že firma Pedikom patřila i v celosvětovém měřítku mezi první firmy, které začaly uplatňovat moderní metody vyšetření nohou, které se liší od tradičních ortopedických postupů.

Dle pojetí firmy se na nohu musí pohlížet jako na celistvou biomechanickou konstrukci. Její stabilita je dána klenutým ležením z kostí, šlach a svalů a pohyb je zajištěn velice komplikovaným silovým působením.

Zkoumání složité biomechaniky pohybu nohou vedlo k moderním zásadám jejich léčení. Měření síly tlaků nohou je prováděno patentem chráněnou optickou metodou. Když se kdokoliv postaví bosou nohou na skleněnou plochu, objeví se na její opačné straně věrný tlakový obraz. Tento obraz je jako tlaková mapa a je základem pro počítačové vyšetření nohou. Pomocí uspořádání tlakových bodů lze posoudit, o jaký druh problému se jedná. Současně lze říci, že ke každé nemoci nohou patří charakteristický tlakový obraz. Cílem léčení pomocí vložek Pedikom je korekce špatného uspořádání tlakových bodů a tím se opět obnoví narušená rovnováha statiky těla.

Tým speciálně školených odborníků zhotoví konstrukční plánek sloužící k výrobě individuálních vložek zvlášť pro každou nohu na základě zhotoveného snímku.

Vložka je zhotovena z přírodních materiálů, je měkká, pohodlná a nevyvolává alergie. Zabezpečuje bezbolestnou korekci nohou. Proto ji může nosit skoro každý okamžitě bez stížností na bolesti a bez vedlejších nepříznivých příznaků.

Firma má síť svých zastoupení nejenom doma, ale i v zahraničí a v zámoří. Znalosti získané v průběhu existence firmy slouží k dalšímu zdokonalování vývoje při současném zachování tradičních řemeslných hodnot. Vyspělá základna informatiky zaručuje moderní způsoby zpracování a uchování získaných dat. Vysoká a vyrovnaná kvalita je úkolem týmu odborně školených spolupracovníků. Každý partner, každý pacient je pro firmu rovnocenně důležitý. Naším cílem je posilnění v dnešním světě tak důležitého pocitu, jakým je individuální zacházení.

Teoretické úvahy

Zdravá noha se opírá o terén ve třech bodech. Na I. a na V. metatarsální kosti a na kosti patní. Mezi těmi hlavními body se vypínají klenby, které známe také ze stavitelství. Když stojí nohy vedle sebe, utváří kupolovitou klenbu. Tato klenba není strnulá. Pomocí šlach a vazů které se pnou mezi kostmi jsou otřesy vzniklé při chůzi dokonale ztlumené a chůze se stává plynulou.

vyšetření tlaků

Na základě tlakového snímku lze posoudit stav statiky a dynamiky nohou. Když se chodidla dotknou speciálně osvětleného skleněného povrchu přístroje, vzniká na jeho spodní straně charakteristicky vzorovaný snímek. Příčinou tohoto jevu je ta skutečnost, že světelní paprsky dopadají na spodní plochu speciálně osvětleného skla pod úhlem, který zabezpečuje jejich úplný odraz. Tento úhel dopadu je stejný anebo ještě větší než úhel dopadu vzduchu. V takovém případě vystupují světelné paprsky z průhledné plochy jen na těch místech, na kterých se její povrch dotýká s hmotou opticky hustější než vzduch. V tomto případě s plochou chodidla. Současně platí úměra mezi množstvím vystupujícího světla a tíhou, která působí na světelnou plochu. Lze teda říci, že jasnost bodů vznikajícího obrazu je shodný s velikostí tlaku. Když jsou pro měření vytvořeny standardní podmínky a váha těla je známa, lze velikost tlaku na měřící plochu vyjádřit také v absolutních hodnotách. Výchozím bodem při tomto měření je jasnost zhotoveného snímku.

Zásada měření

Váha těla ( která je známa ) se rozloží na ploše chodidla stojícího na skle. Tento tlak není rovnoměrný. Počítač zhotoví ze stejně jasných izofotonových oblastí oblasti izochromatické, které jsou stejné barvy. Tyto oblasti znamenají místa stejných tlaků a izobarů. Hodnoty tlaků jsou přímo úměrné sytosti barev. Tyto tlaky lze vypočítat z váhy těla a z přesného změření izobarových ploch.

Stavba nohy

Chodidlo je mistrovským dílem. Tvoří je 26 kostí. Obepínají je silné vazy a krátké malé svaly v podobě pláště .Ty zajišťují jejich nosnost a ochraňují jejich klenutost.

K tomu, aby kdokoliv správně pochopil nedozírné množství stížností na bolesti nohou, aby správně pochopil různé formy nemocí, které jsou nejčastěji zapříčiněny poruchou statiky, měl by se podívat na stavbu nohy. Ze všech částí těla to byly právě nohy, které byly nejvíce potrestáni za to, že se člověk na ně během evoluce postavil. Zpočátku byly nohy v historii vývoje v poloze supinace, tedy plazivé. Z nich se poté vytvořily, přesněji proměnily v nohy stojící. Znamená to postupní pronační proměny. Tento plazivý typ nohou je zachován v konstrukci metatarzálních kostí. Současně tatáž konstrukce, tj. konstrukce příční a podélní klenby se stává hlavním opěrným bodem pro nohu stojící. Na její někdejší šikovnost poukazuje také ten fakt, že osoby, které z různých důvodů přišly o své ruce se po čase naučí svými nohami malovat, vařit, telefonovat. Noha dnešního člověka je již pouhou karikaturou ideální nohy. Důvody jsou různé. Nošením nevhodné obuvi v dětství počínaje, nadváhou a mnohými dalšími příčinami konče.( Hohmann )

Klenba

Z mnoha kostí stavěna ,šlachy a vazy spojena konstrukce zajišťuje nohám jednak flexibilitu a jednak utváří charakteristické klenby. Ty slouží k nošení váhy těla a k odvádění a odchýlení silového pole.

 

Svaly

Svaly nohou zařazujeme do dvou hlavních skupin. Vlastní svaly jsou svaly silné, které v několika vrstvách obalují kosti nohou. Jejich funkce spočívá vedle zajištění pohybu nohou také v udržení kleneb, napínání kůže a v podepírání chodidla.

Vlastní svaly nohy Ohýbací svaly Svaly napínací

Jedna část silných svalů splňují funkci napínačů nohy, tj. nohu a prsty napínají směrem vzhůru. Ohýbače ohýbají nohu směrem k chodidlu. V pozici stojné zdvíhají tělo. Některé ze svalů zajišťují pohyb pouze prstů, jiné zase hýbou celou nohou.

žíly a nervy

Tibiální nerv je hlavním nervem zabezpečujícím pohyb a cit. Vstupuje do chodidla nohy shora takže vede vzadu za vnitřním hrbolem kotníku, tedy přes střední kotník. Hlavní zásobení krví zabezpečuje arterie (zadní holenní tepna).Probíhá těsně za nervem. Velký tibiální nerv napíná nohu a zvedá ji ze země. Achillova šlacha je společnou šlachou pro zadní ohýbače nohou. Tím, že ohýbá nohy, nadzvedá se pata. Je nejdůležitějším prvkem chůze.