Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.

Popis procedury

Soubor fyzických cvičení zaměřených na obnovu funkce pohybového aparátu a jeho řídících mechanismů. Léčebné cvičení je vždy vedeno erudovanými fyzioterapeuty, a to formou individuálního či kolektivního cvičení v tělocvičně, bazénu nebo na přístrojích. Proceduru předepisuje lékař.

Účinek

Provedení nácviku pro doma formou běžných denních aktivit. Vhodné pro všechna onemocnění pohybového aparátu.

INDIVIDUÁLNÍ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Léčebný tělocvik pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů, kdy se klient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží klienta.

SKUPINOVÁ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

Podobně jako individuální cvičení rozšíří vaše pohybové možnosti a zlepší zdravotní stav a kondici klienta. Je prováděno v malých skupinkách do tří klientů s podobnými zdravotními problémy nebo se stejným specifickým zaměřením.